regulamin

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PORANNAPANNA.PL

 

 

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.porannapana.pl jest prowadzony przez firmę “Iwa” Iwona Łukasik- Słowińska z siedzibą we Wrocławiu ul. Warmińska 20 kod pocztowy 54-110 Wrocław której nadano NIP; 6931074653 oraz REGON : 390426700 zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Kupujący”) ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.porannapanna.pl (dalej: „Sklep”) oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 • za pośrednictwem poczty e- mail: pkslowinski@gmail.com
 • telefonicznie/ za pomocą faksu: 696 006 279 lub 880 919 931

5.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

6.Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji na stronie www.porannapanna.pl lub podczas składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. check- box.

7.Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z poniższymi zasadami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

8. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST USŁUGODAWCA. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELACH, W ZAKRESIE I W OPARCIU O ZASADY WSKAZANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE. KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA USŁUGODAWCA MA PRAWO DO WGLĄDU W ICH TREŚĆ ORAZ PRAWO DO ICH AKTUALIZACJI I POPRAWIANIA.

§2 Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie, zamieszczane na stronie internetowej sklepu www.porannapanna.pl, w chwili składania zamówienia..
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa Kupujący, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu. Aktualne ceny dostawy prezentowane są w sposób wyraźny i jednoznaczny w zakładce: Sposób dostawy, po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu przez Kupującego formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Kupujący może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.
 3. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego poprawnych i kompletnych danych w formularzu danych osobowych.

§3 Zamówienie

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu www.porannapanna.pl Zamówienia przyjmowane są po zalogowaniu do Konta lub, w przypadku osób nieposiadających konta, korzystając z opcji Zamówienia Jednorazowego.
 2. Celem złożenia zamówienia nowy użytkownik nieposiadający konta na stronie www.porannapanna.pl
 • wchodzi na stronę internetową Sklepu www.porannapanna.pl
 • wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”;
 • wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klika: „PRZEJDŹ DO KASY”
 • wybiera opcję: Nowy Klient- chcę podać swoje dane;
 • wpisuje dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
 • akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego;
 • Zatwierdza zakupy klikając KUPUJĘ I PŁACĘ
 • otrzymuje od Sprzedawcy na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia wiadomość elektroniczną stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem zamówienia;

3.Celem złożenia zamówienia po zalogowaniu użytkownik:

 • wchodzi na stronę www.porannapanna.pl
 • w zakładce: Konto: wpisuje login i hasło;
 • wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”;
 • wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, akceptuje swoje dane lub nanosi ewentualne korekty, a następnie klika: „KUPUJĘ I PŁACĘ”
 • akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego;
 • otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z numerem zamówienia.
 1. Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w p.2. lit.e ) i p.3. lit. d), w serwisie wyświetla się „Podsumowanie Zamówienia”, które obejmuje informacje dotyczące:
 1. danych identyfikujących Sklep, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą: Sklep www.porannapanna.pl prowadzony przez Iwonę Łukasik Słowińska w ul. Warmińska 20 54-110 Wrocław: e-mail pkslowinski@gmail.com
 2. przedmiotu Zamówienia i jego głównych cech,
 3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeżeli takie występują,
 4. wybranej metody płatności i terminie płatności,

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 1. Zamówienie można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep:
 4. W przypadku zamówienia opłacanego poprzez System Płatności Shoper zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Płatności Shoper. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.
 5. Przycisk używany do złożenia przez Kupującego Zamówienia jest opatrzony informacją „KUPUJĘ I PŁACĘ” Naciśnięcie tego przycisku równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Kupującego, że wie on, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu anulowania zamówienia lub jego częściowej realizacji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia
 7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
 8. Zamówienie może zostać usunięte przez obsługę sklepu internetowego w następujących przypadkach:
 9. w przypadku wybrania opcji przedpłaty – brak wpłaty należności za towar w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,
 10. w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego – nieodebranie towaru w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,
 11. brak danych adresowych i/lub kontaktowych w formularzu zamówienia,
 12. w przypadku zamówień jeszcze nie wysłanych – wyraźna pisemna (mailowa) prośba Klienta.

§4 Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia

przy wyborze paczkomatu lub dostawy kurierskiej

 1. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 11-tej realizowane będą w ciągu 24 godzin. Przez realizację rozumienie się zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej. W przypadku bardzo dużej ilości zamówień, zamówienia będę realizowane maksymalnie do 7 dni roboczych.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze po godz. 13-tej; w sobotę, niedzielę oraz w święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym (z zastrzeżeniem pkt. 20).
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru lub anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.2jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia paragonu fiskalnego bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

§5 Dostawa

 1. Zamówione towary wysyłane są ubezpieczoną paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek na adres wskazany w formularzu zamówienia lub przez pracownika firmy “Iwa” Iwona Łukasik- Słowińska przy wyborze “Dostawa na terenie Wrocławia”.
 2. Wybierając odpowiednią formę przesyłki nabywca akceptuje regulamin firm kurierskich , który znajduje się na stronie internetowej wybranej firmy przewozowej, https://inpost.pl/regulaminy oraz https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
 3. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie zawierające adres odbioru znajdujący się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie realizowane.
 4. Towar jest wysyłany wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy).
 5. Koszt dostawy ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem §8 poniżej.

§6 Formy płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność kartą płatniczą przy wyborze opcji "Odbiór osobisty".
 • Płatność gotówką przy wyborze opcji "Odbiór osobisty".
 • Płatności elektroniczne
 1. Operatorem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia S.A.

płatności shoper

Dostępne formy płatności kartą płatniczą:

 • Visa,
 • Visa Electron
 • Maestro
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic

§7 Opłata za przesyłkę

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek, koszty dostaw dotyczą przesyłek realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty transportu wynoszą:

 • przesyłka firmą kurierską InPost – 15,99,zł brutto
 • przesyłka firmą kurierską InPost (paczkomaty) – 14,99 zł brutto,
 • za zamówienia powyżej 150,00 zł brutto nie są naliczane opłaty za przesyłkę.

 

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”) który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów wprost wskazanych w niniejszym regulaminie. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. O zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie jednoznacznego Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, którego formularz dostępny jest na stronie www.porannapanna.pl
 2. Bieg 14-dniowego terminu odstąpienia, o którym mowa w p. 1 powyżej, liczony jest od momentu:
 3. Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności- od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony- od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Dla zachowania terminu, o którym mowa w p. 8 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu uznaje się za złożone w momencie wypełnienia i przesłania przez Konsumenta formularza, o którym mowa w p. 1 powyżej. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: pkslowinski@gmail.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Poranna Panna …Warmińska 20/lok.9…54-110 Wrocław, z sugerowanym dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 4. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić pełnowartościowy towar na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku otrzymanej wraz z dostarczonym zamówieniem. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Warmińska 20/lok.9 54-110 Wrocław
 5. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 6. W przypadku zwrotu towaru, Konsumentowi jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) zwrot pieniędzy zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 7. Pieniądze zostaną przekazane, chyba że strony uzgodnią inaczej:
 • w przypadku płatności za zamówienie za pomocą Systemu Płatności Shoper – na kartę płatniczą lub konto bankowe wykorzystane w systemie podczas płatności
 • w przypadku płatności przy odbiorze – na konto bankowe podane przez Konsumenta w formularzu odstąpienia.

8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

§9 Reklamacje wad produktów

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy www.porannapanna.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 14 udziela rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi.

 

§10 Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sprzedawcy do celów realizacji zamówienia, celów marketingowych i ewidencyjnych.
 2. Wszelkie prawa do zdjęć są przedmiotem własności własnością firmy www.porannapanna.pl Kopiowanie, linkowanie, czy w jakikolwiek inny sposób używanie całości lub części zdjęć i opisów bez pisemnej zgody firmy “Iwa” Iwona Łukasik Słowińska oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest sprzedający “Iwa” Iwona Łukasik Słowińska . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§11 Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.porannapanna.pl

 1. Strona internetowa www.porannapanna.pl. Służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Korzystanie z funkcjonalności strony www.porannapanna.pl jest dobrowolne.
 4. Rejestracja na stronie www.porannapanna.pl jest bezpłatna.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczenia przez Kupującego na stronie www.porannapanna.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 6. Składanie zamówień przez stronę www.porannapanna.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących wymagań technicznych:

 

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.porannapanna.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą “Iwa” Iwona Łukasik- Słowińska a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze Sklepu internetowego ………………………

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: ……………………………… z siedzibą w ……………….. (….-……), ul. …………………………. ……….., adres e-mail:…………………………, numer tel/fax:………………………….

 

Ja/ My*, niżej podpisany/i* ………………. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: ………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zawartej w dniu ………………………………..….

Produkty objęte umową sprzedaży zostały odebrane w dniu ……………….

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego:……………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko Konsumenta(ów*): ……………….

Adres Konsumenta(ów*): ……………….

Data: ……………….

Podpis Konsumenta(ów*) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………….……………….

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.